Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Cele

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, pt.

Przyjęte cele, prezentowane w Strategii są rezultatem procesu, którego wartością była partycypacja, tzn. dyskusje, spotkania, konsultacje i inne procedury uspołeczniające prace. Strategia opracowana została w formule otwartej, zakładającej kontynuację prac – w uspołecznionym procesie – z udziałem dużej grupy ludzi (ekspertów, samorządowców, społeczników i in.) gotowych do współpracy z Miastem.
 

Cel główny

1. Cel strategiczny 1. Zintegrowana polityka społeczna
2. Cel strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego
3. Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa

 

Schemat celów Społecznej Strategii Warszawy