Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Komitet Sterujący Społecznej Strategii Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Komitet Sterujący Społecznej Strategii Warszawy został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu strategicznego zarządzania realizacją Społecznej Strategii Warszawy oraz usprawniania procesu jej wdrażania.

Komitet Sterujący SSW należy do grupy instrumentów organizacyjno-zarządczych.

Do jego głównych zadań należy:

- monitorowanie polityki społecznej miasta,

- ustalanie priorytetów,

- nadzorowanie i koordynowanie realizacji Społecznej Strategii Warszawy i jej programów oraz projektów pilotażowych.

W skład Komitetu wchodzą:

1)    Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Włodzimierz Paszyński – Przewodniczący;
2)    Dyrektorzy następujących komórek organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy:
    a)   Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
    b)   Biura Edukacji,
    c)   Biura Sportu i Rekreacji,
    d)   Biura Rozwoju Miasta,
    e)   Biura Kultury,
    f)    Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,
    g)   Biura Polityki Lokalowej,
    h)   Biura Polityki Zdrowotnej,
    i)    Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego,
    j)    Centrum Komunikacji Społecznej, 
    k)   Urzędu Pracy m.st. Warszawy,
    l)    Biura Ochrony Środowiska,
    m)   Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,

oraz dyrektorzy innych biur i eksperci, o ile ich obecność jest uzasadniona ze względu na aktualnie omawiane programy.

Spotkania Komitetu Sterującego odbywają się przeciętnie raz w miesiącu.

Pliki do pobrania

1. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy
(plik: komitet_sterujacy_zarzadzenie_14_x.doc, rozmiar pliku: 69 KB)
Pobierz
2. Protokół z pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego 16 stycznia 2012 r.
(plik: ks_i_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 56.5 KB)
Pobierz
3. Protokół z drugiego posiedzenia Komitetu Sterującego, 13 lutego, 2012 r.
(plik: ks_ii_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 67 KB)
Pobierz
4. Protokół z trzeciego posiedzenia Komitetu Sterującego, 19 marca, 2012 r.
(plik: ks_iii_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 87 KB)
Pobierz
5. Protokół z czwartego posiedzenia Komitetu Sterującego, 24 kwietnia 2012 r.
(plik: ks_iv_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 108 KB)
Pobierz
6. Protokół z piątego posiedzenia Komitetu Sterującego, 29 maja 2012 r.
(plik: ks_v_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 120 KB)
Pobierz
7. Protokół z szóstego posiedzenia Komitetu Sterującego, 26 czerwca 2012 r.
(plik: ks_vi_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 86.5 KB)
Pobierz
8. Protokół z siódmego posiedzenia Komitetu Sterującego, 11 października 2012 r.
(plik: ks_vii_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 133 KB)
Pobierz
9. Protokół z ósmego posiedzenia Komitetu Sterującego, 27 listopada 2012 r.
(plik: ks_viii_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 81.5 KB)
Pobierz
10. 10. Protokół z dziewiątego posiedzenia Komitetu Sterującego, 29 stycznia 2013 r.
(plik: ks_ix_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 95 KB)
Pobierz
11. Protokół z dziesiątego posiedzenia Komitetu Sterującego, 19 marca 2013 r.
(plik: ks_x_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 79 KB)
Pobierz
12. Protokół z jedenastego posiedzenia Komitetu Sterującego, 23 kwietnia 2013 r.
(plik: ks_xi_spotkanie_protokol.doc, rozmiar pliku: 70.5 KB)
Pobierz