Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Lokalne targowiska w Warszawie

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, pt.

Spotkanie warsztatowe na temat targowisk w Warszawie miało na celu:

- dyskusję nad funkcjonowaniem lokalnego handlu targowego / ulicznego, 
- analizę istniejących problemów, 
- wypracowanie pomysłów i kierunków działań, aby te problemy rozwiązać.

Spotkanie było elementem tworzonego obecnie Programu Operacyjnego Społecznej Strategii Warszawy „Wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej”. Program ma na celu m.in. wspieranie lokalnych aktywności, w tym przedsiębiorczości.