Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Ludzie

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, pon.

Strategia Społeczna Warszawy powstała przy współpracy szerokiego grona uczestników Zespołów Zadaniowych, Warszawskiego Forum Polityki Społecznej, a także na podstawie opracowań i ekspertyz przygotowanych w ramach prac nad opracowaniem dokumentu. Zespół autorski składał się z pracowników warszawskiego samorządu, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i ekspertów.