Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Monitoring realizacji Społecznej Strategii Warszawy w latach 2009-2014

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Monitoring realizacji Społecznej Strategii Warszawy w latach 2009-2014 jest jednym z elementów cyklu strategicznego. Jego celem jest dokonanie co kilka lat oceny rozwoju miasta w kontekście SSW. Na podstawie wyników monitoringu podejmuje się decyzje o dalszej realizacji strategii i jeśli zachodzi taka potrzeba, o jej aktualizacji.
Monitoring realizowany w latach 2013-2015 roku miał za zadanie pokazać, w jakim kierunku rozwijała się Warszawa od czasu uchwalenia dokumentu. Analizowany był stan zasobów i wskaźniki, natomiast nie była prowadzona ocena działań poszczególnych jednostek Urzędu m.st. Warszawy.

Monitoring rozwoju Warszawy w kontekście Społecznej Strategii Warszawy jest procesem kroczącym wymagającym szerokiej współpracy i partycypacji. Zapraszamy do niej partnerów, którzy współtworzyli i wspierali realizację Społecznej Strategii Warszawy. Są to m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci i nauczyciele akademiccy, radni zajmujący się społecznymi problemami miasta, przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy, których działalność wiąże się ze Strategią Społeczną Warszawy, przedstawiciele dzielnic, a także dyrektorzy instytucji uczestniczących w kreowaniu polityki społecznej.
Dzięki temu monitoring opiera się na obserwacji z kilku perspektyw:

  • sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych i innych działań urzędu wspierających realizację SSW;
  • analiza wskaźnikowa i oceny eksperckie, które umożliwią scharakteryzowanie dynamiki rozwoju i sytuacji społecznej w mieście;
  • analiza realizacji celów strategii w formule społeczno-eksperckiej, w ramach zespołów zadaniowych, ekspertyz tematycznych, otwartych seminariów.

W ramach monitoringu rozwoju miasta w kontekście Społecznej Strategii Warszawy odbyły się m.in. seminaria Warszawskiego Forum Polityki Społecznej dotyczące kluczowych obszarów SSW: kapitału ludzkiego kapitału społecznego, funkcji metropolitalnych Warszawy oraz integracji społecznej i zawodowej.
Brali w nich udział zarówno specjaliści Urzędu, jak i zewnętrzni eksperci z kręgów profesjonalnych, naukowych i społecznych. Dyskusje te były próbą syntezy dostępnej wiedzy oraz połączenia perspektywy praktyków i ekspertów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminariów Warszawskiego Forum Polityki Społecznej:

Pliki do pobrania

1.
(plik: monitoring_w_cyklu_strategicznym.jpg, rozmiar pliku: 234.01 KB)
Pobierz