Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Przyjęty Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku został przyjęty uchwałą Rady Dzielnicy 28 stycznia 2014 r. Prace nad dokumentem trwały od czerwca ubiegłego roku i miały charakter partycypacyjny, angażując przedstawicieli różnych grup mieszkańców i instytucji, między innymi Młodzieżowej Rady Dzielnicy, Rembertowskiej Akademii Seniora,  Akademii Obrony Narodowej.

Jak wynika z informacji Urzędu Dzielnicy Rembertów, podjęcie prac nad Programem wynikało z potrzeby opracowania wieloletniego dokumentu strategicznego dzielnicy oraz z konieczności przygotowania dzielnicy do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Dokument ma spełniać także rolę informacyjną dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, porządkującą zadania samorządu lokalnego (i podział odpowiedzialności za ich realizację) w skomplikowanych warunkach ustroju m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Programu lub z wyciągiem.