Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

VI posiedzenie Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, czw.

26 czerwca 2012 r. odbyło się szóste już posiedzenie Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy

I.       Porządek posiedzenia

1.      Podjęcie uchwały dotyczącej rekomendowanych priorytetów w realizacji Społecznej Strategii Warszawy przez Miasto i Dzielnice w 2013 r.
2.      Podjęcie uchwały dotyczącej planowanego na 2013 r. monitoringu SSW
3.      Omówienie planów budżetowych Biur i Dzielnic na 2013 r. w kontekście zadań związanych z realizacją i monitoringiem SSW
4.      Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komitetu na trzeci kwartał 2012 r.
5.      Omówienie spraw różnych

Protokół do pobrania