Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Warszawskie Forum Polityki Społecznej pt. „Rozwój rynku pracy w...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Warszawskie Forum Polityki Społecznej pt. „Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy”

5 grudnia 2016 roku odbyło się Warszawskie Forum Polityki Społecznej pt. „Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy”.

Celem seminarium było oficjalne otwarcie prac nad programem „Praca” i zaprezentowanie wstępnych ustaleń diagnostycznych i założeń. Podczas seminarium przedstawiono ogólną charakterystykę warszawskiego rynku pracy oraz omówiono z jednej strony możliwości uwolnienia potencjału na rynku pracy, a z drugiej strony zidentyfikowano wyzwania dla warszawskiego rynku pracy.

Głównym ekspertem wspierającym Program jest Prof. Urszula Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a wspiera ją pracownik UW, dr Tomasz Gajderowicz.

Koordynatorem Programu jest Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Ustaliliśmy wstępnie, że kluczowymi kwestiami dla tego programu będzie zwiększanie zatrudnienia i kreowanie popytu na pracę. Program będzie integrował działania różnych jednostek działających na rzecz rynku pracy.

I.              Charakterystyka warszawskiego rynku pracy i wyzwań dla Warszawy

Spotkanie otworzył Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Wprowadzenie. Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy. Następnie wystąpili p[prelegenci:

1.    Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy - Charakterystyka warszawskiego rynku pracy. Diagnoza wstępna  (próba diagnozy warszawskiego rynku pracy z akcentem na zatrudnienie, popyt i podaż pracy, uwzględniająca dane Urzędu Pracy, badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, barometr warszawski i warszawskie badanie jakości życia oraz inne badania, które znajdziemy)

2.    Prof. Urszula Sztanderska i/lub dr Tomasz Gajderowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szanse i wyzwania dla warszawskiego rynku pracy (dodatkowe statystyki i wyniki badań obrazujące szersze uwarunkowania oraz wyzwania, problemy, potrzeby i pojawiające się szanse)

3.    Prof. Urszula Sztanderska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Założenia programu Praca

II.            Jak uwolnić potencjał na warszawskim rynku pracy? (część interaktywna)

W drugiej części odbył się panel i dyskusja wokół następujących pytań: Co zrobić, aby w Warszawie zwiększyło się zatrudnienie? Jak uwolnić potencjał na warszawskim rynku pracy?

Z perspektywy pracodawców głos zabrała pani Joanna Jaroch-Pszeniczna z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zwróciła uwagę na kwalifikacje pracowników i potrzeby pracodawców poszukujących osób do zatrudnienia.

Z perspektywy działań Urzędu nastawionych na przyciąganie inwestorów głos zabrał pan Grzegorz Wolff z Biura Rozwoju Gospodarczego, umiędzynarodowienie ich działalności oraz różnorodne formy wspierania przedsiębiorców. Bardzo cenny byłby Pana głos na temat wyników badania potencjału eksportowego MŚP z aglomeracji warszawskiej oraz na temat branż priorytetowych do wsparcia eksportu oraz strategicznych kierunków eksportu MŚP.

Pan dr Tomasz Mering zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Pan dr Maciej Jakubowski podkreślił, że warszawa wg badań PISA ma najlepszych 15-latków, jednak wskazał również na szereg wyzwań dla edukacji w kontekście rynku pracy, a w szczególności na spadający potencjał  po ukończeniu edukacji formalnej.

Dr Agnieszka Skala z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przedstawiła specyfikę i dynamikę zmian zachodzących na polskiej scenie start-upowej, ich udział w eksporcie, kontakty ze sferą nauki oraz wskazała na niewykorzystany potencjał.

Krzysztof Mikołajewski, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej zwrócił uwagę na rolę społeczeństwa obywatelskiego  i ekonomii współdzielenia.

 

W dyskusji udział wzięli:

- pracodawcy,

- przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju rynku pracy,

- liderzy ekonomii społecznej (perspektywa organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej),

- eksperci i przedstawiciele sektora nauki (uczelnie, instytucje badawczo-rozwojowe wspierające rynek pracy) ,

- praktycy.

Pliki do pobrania

1. Lech Antkowiak Charakterystyka warszawskiego rynku pracy
(plik: _lantkowiak_rynek_pracy_5xii2016.pdf, rozmiar pliku: 2.41 MB)
Pobierz
2. Katarzyna Kozakowska Powiaty okołowarszawskie sytuacja na rynku pracy
(plik: _kkozakowska_wup_morp_5xii2016.pdf, rozmiar pliku: 2.51 MB)
Pobierz
3. Tomasz Gajderowicz Szanse i wyzwania dla warszawskiego rynku pracy
(plik: _gajderowicz_szanse_wyzwania_warszawa2.pdf, rozmiar pliku: 891.46 KB)
Pobierz
4. Urszula Sztanderska Prezentacja założeń Programu „Praca”
(plik: _sztanderska_prezentacja_zalozen_programu_praca_2016.12.05_v1.pdf, rozmiar pliku: 311.5 KB)
Pobierz
5. Maciej Jakubowski Umiejętności przyszłości dla Warszawy
(plik: _mjakubowski_umiejetnosci_przyszlosci_5gru2016.pdf, rozmiar pliku: 428.26 KB)
Pobierz