Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Współpraca m.st. Warszawy i sektora nauki 2011 - 2014

Increase Zwykły Decrease
Współpraca m.st. Warszawy i sektora nauki 2011 - 2014
Kategoria
Nazwa pliku
raport_wspolpraca_um_z_sektorem_nauki_sylwia_borkowska_ost.pdf
Rozmiar
1.41 MB
Opis

Celem badania była aktualizacja informacji na temat współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki. Zidentyfikowano uczelnie, z którymi współpraca jest nawiązywana, obszary tematyczne, formy i charakter dotychczasowej współpracy. Drugim, równie istotnym celem było zebranie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania współpracy z sektorem nauki.

Na podstawie badania wyłoniono wydziały biur i dzielnic, które są liderami pod względem nawiązywania współpracy. Zostaną oni włączeni do procesu upowszechniania dobrych praktyk współpracy w całym Urzędzie. Na ich doświadczeniach oprzeć można ewentualne systemowe, uniwersalne rozwiązania.

Wnioski z badania ilościowego i jakościowego posłużyły do wypracowania rekomendacji dla dalszych działań w zakresie rozwijania współpracy Urzędu z sektorem nauki. Rekomendacje zostały skonsultowane z pracownikami Urzędu. Mają posłużyć wskazaniu metod skutecznego tworzenia warunków do rozwijania współpracy z sektorem nauki, a także efektywnej wymiany doświadczeń między jednostkami Urzędu oraz efektywnemu skomunikowaniu ze sobą odpowiednich komórek uczelni i Urzędu.

Tagi:
współpraca, uczelnie, sektor nauki